Általános Szerződési Feltételek

 1. Jelen ÁSZF hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” a „Szolgáltató”  által üzemeltetett domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra vonatkozik, valamint a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltató. fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 1. A Szolgáltó, a honlap üzemeltetője

A Szolgáltató neve: Petrás Balázs EV

A szolgáltató székhelye: 8000. Székesfehérvár, Virág B. utca 7.

Adószám: 59715562-1-27

E-mail cím: digitalismentoov@gmail.com

A szolgáltató által használt domain: www.digitalismentoov.hu

 1. A szolgáltatás leírása

3.1) A Szolgáltató az általa nyújtott Konzultációk, Tervezési – és Marketing kivitelezési szolgáltatások keretein belül hatékony, közvetlenül alkalmazható marketing – és cégvezetési ismereteket, illetve a Szolgáltató által kivitelezett marketingszolgáltatásokat biztosít a Szolgáltatás igénybe vevőinek (a továbbiakban: „Igénybevevő”).

3.2) A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse a hatékony cégvezetés megvalósításának lépéseivel, illetve a Szolgáltató által elvégzett online marketing kivitelezési folyamatokkal biztosítsa az Igénybevevő-nek az üzleti célú online megjelenést.  

 1. Szerzői jogok

4.1) A honlapon található anyagok, könyvek, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Petrás Balázs

4.2) A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Szolgáltató. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket tovább értékesíteni.

Másolás, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, tovább értékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult köteles a termék mindenkori teljes árának 500 %-át azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak. Ez kiváltképp érvényes a hozzáférési link megosztására, illetve a Tag belépési adatainak megosztására.

4.3) A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.

4.4) A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

4.5) A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

4.6) A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

 1. Az oldal látogatása, a Művek olvasása

5.1) A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató a Szolgáltató ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

5.2) A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

 1. Változtatás joga és felelősség kizárása

6.1) A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.

6.2) A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen hasznosíthatók e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

 1. Adatgyűjtés

7.1) Fenntartó tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. A fenntartó ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

 1. Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

8.1) Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy, mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja. A honlapon kezdeményezett feliratkozás a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

8.2) A Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

8.3) A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

8.4) Feliratkozó kifejezetten hozzájárul a reklám tartalmú üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

8.5) Bármely regisztrációs űrlapon történő feliratkozás, vagy termékrendelés egyben a honlap központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan. Természetesen minden egyes hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ezek egyszeri üzenetek).

8.6) A Regisztrációt követő bármilyen azonnali vagy jövőbeli üzletkötés tekintetében (mint a távollévő felek között létrejött szerződés esetén) a 11.-es pontban rögzített szerződési feltételek érvényesek.

 1. Adatvédelem

9.1) A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Feliratkozó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

9.2) Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

9.3) Az adattárolási tevékenységet a diszkréció és a vonatkozó jogszabályokkal való összhang jellemzi.

9.4) Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az digitalismentoov@gmail.com elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Szolgáltató.

 1. Linkek

10.1) Amennyiben a Fenntartó külső oldalakra mutató linket oszt meg a weboldalán, akkor sem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

10.2) Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. A Fenntartó kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

 1. Vásárlás, megrendelés

11.1) A jelen szerződés feltételei érvényesek az első ún. Kapcsolatfelvételtől kezdve bármilyen jövőben történő üzletre a szerződő felek között, kimondottan akkor, ha ezt a Megrendelő a későbbiek során igénybe vett szolgáltatások ellenértékét banki átutalással köteles rendezni a következő számlaszámra: Petrás Balázs – 11773360-01604731

11.2) A megrendelés folyamán a Szolgáltató a rendelést követően elküldi emailben a termék elérhetőségét / regisztrációs linkjét -, vagy elkezdi a megrendelt szolgálatás kivitelezését az Igénybevevő részére, a korábbi megállapodás és a megkötött kétoldalú szerződés alapján.

11.3) A különböző termékek és szolgáltatások díja az oldalon nem szerepel feltüntetve, ez egyedi díjszabás alapján kerül meghatározásra.

11.4) A Szolgáltató egyedi árajánlatot készít az Igénybevevő részére, amely szóbeli tárgyalás útján módosítható. Bármilyen igénybevett termék vagy szolgáltatás megrendelése, egy előzetes kétirányú szerződés megkötésével válik hatályossá.

11.5) A részletfizetéssel megrendelt termék/szolgáltatás esetében az Igénybevevő hozzájárul, hogy az előre meghatározott feltételekkel megfizesse a megrendelés ellenértékét.

Az Igénybevevő a vásárláskor elfogadott részletfizetési feltételeknek eleget tétele után szerez teljeskörű hozzáférést a megrendelt termékhez/szolgáltatáshoz. Amennyiben az Igénybevevő részletfizetéssel rendeli meg bármelyik terméket, az elállás jogát azonnal elveszti amíg a feltételek ráeső részét nem teljesíti.

11.6) Fenntartó fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

 1. Számlázási feltételek

12.1) A megrendelés után a számlát a befizetett összegről 4-8 munkanapon belül, postai, vagy elektronikus úton – e-mailben – küldi a Szolgáltató.

 1. Az elállás joga 

13.1) Az Igénybevevő jogosult a szolgáltatás igénybevételétől elállni, amennyiben a szóbeli megállapodás már megtörtént, azonban ennek rögzítésére még nem került sor egy írásos kétoldalú szerződés formájában.

13.2) Az írásos szerződés kétoldalú elfogadását követően az Igénybevevő jogosult a megrendelt szolgálatatás vagy termék teljeskörű birtoklására, legkésőbb a szerződésben megnevezett határidő bekövetkezéséig. 

13.3) Az írásos szerződés kétoldalú elfogadását követően a Szolgáltató jogosult a megrendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékének bekérésre a szerződésben foglalt fizetési feltételek alapján.

13.4) Az írásos szerződés kétoldalú elfogadását követően a Szolgáltató köteles tartani a szerződésben szereplő részhatáridőket, ennek elmaradása esetén az Igénybevevő jogosult felfüggeszteni az igénybevett szolgáltatás/termék ellenértékének megfizetését.

13.5) Az írásos szerződés kétoldalú elfogadását követően az Igénybevevő köteles tartani a szerződésben szereplő fizetési határidőt vagy részhatáridőket, ennek elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni a szolgálatás/termék nyújtását az Igénybevevő felé.  

13.6) Az írásos szerződés kétoldalú elfogadását követően, amennyiben a Szolgáltató nem tartja a részhatáridőket és nem tesz ráutaló magatartást a teljeskörű kiszolgálás pótlására, abban az esetben az Igénybevevő jogosult a szerződést felmondani és az addig általa megfizetett ellenérték 100 %-át visszakövetelni.

13.7) Az írásos szerződés kétoldalú elfogadását követően, amennyiben az Igénybevevő nem tartja az ellenérték megfizetésére irányuló részhatáridőket és nem tesz ráutaló magatartást ennek teljeskörű pótlására, akkor a Szolgáltató jogosult felmondani a szerződést, ezzel egyidőben megtagadni az igénybevett termék/szolgáltatás nyújtását. Ebben az esetben az Igénybevevőnek nincs joga a korábban megfizetett ellenérték-részletek visszakövetelésére, mivel az ő mulasztásából adódóan hiúsult meg a szerződésben foglaltak teljesítése.

 1. Garanciák és akciók

14.1) Fenntartó fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

14.2) A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

14.3) A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék vagy szolgáltatás esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

14.4) A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

14.5) Weboldal kivitelezés esetén a Szolgáltató 2 éves garanciát biztosít az általa kivitelezett honlap üzemszerű működésére vonatkozóan. A Szolgáltató vállalja, hogy legjobb tudomása szerint választja meg a tárhelyszolgáltatót, azonban ez a garancia nem foglalja magába a tárhelyszolgáltató oldalán felmerülő hibákat.

14.6) Weboldal kivitelezés esetén az Igénybevevő köteles a tárhelyszolgáltató felé megfizetni a weboldalhoz kapcsolódó tárhely és domain éves díját. Ennek elmaradása esetén az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a tárhelyszolgáltató ÁSZF-ei az irányadók és korlátozhatják/megszüntethetik a weboldal megjelenítését. Az ebből adódó károkért a Szolgáltató semmiféle kötelezettséget nem vállal.

14.7) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben az Igénybevevőinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Jelen Jogi Nyilatkozat 2022. február 1-től visszavonásig érvényes.

Szolgáltató